Termékek Menü
0

Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

 

Az általános szerződési feltételek hatálya:

Jelen Általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) hatálya a www.profitisztasag.hu címen elérhető web áruházra, a web áruház keretében nyújtott szolgáltatásokra, azok igénybevételére, illetve a használata során létrejött értékesítésekre terjed ki. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

 

Üzemeltetői adatok:

Cégnév: az Alföldi Vegyipari Vállalat Kft.

Székhely: 6000, Kecskemét, Bagoly u. 9.

Adószám: 14460641-2-03

Cégjegyzék szám: 03-09-123354

Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Kecskeméti Bíróság

Szerződés nyelve: Magyar

Elektronikus elérhetőség: email.gyulai.laszlo@gmail.com

Telefonos elérhetőség: +36/70-445-2477

 

Fogyasztó:

- Fogyasztó vagy vásárló : aki vagy akik regisztrálnak a web áruházban és ott rendelést adnak le.

 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:

- Web áruház kínálata : Tisztítószerek, Papírtermékek, Takarító eszközök, Munkavédelmi eszközök, kiegészítő higiéniai termékek.

- Termékkatalógus és árváltoztatás jogát fenntartjuk .

- Termékek fogyasztó általi megvásárlásával adásvétel jön létre, amelyre a polgári jog szabályai az irányadók.

 

A szolgáltatás igénybevételének feltételei:

- A katalógus áttekintésére regisztrált és nem regisztrált fogyasztó is jogosult, a vásárlási folyamat  megkezdése és annak befejezése regisztrációhoz kötött.

- A regisztrációt követően a fogyasztó a megadott e-mail címmel és jelszóval tud belépni a rendszerbe.

- Amennyiben a fogyasztó elfelejti jelszavát, kérésre a Szolgáltató új jelszót generál, melyet elküld a regisztráció során megadott e-mail címre. Az így elküldött jelszót a fogyasztó megváltoztathatja.

- A regisztrációs, illetve a vásárlás során megadott adatok kezelésére vonatkozó szabályokat az Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat tartalmazza

 

A megrendelések feldolgozása:

- A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik de .12.00. óráig. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 2,3 munkanapon belül.

- A rendelés befogadásáról a rendelés után a webáruház visszaigazoló e-mailt küld a regisztrációkor megadott e-mail címre.

- A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

- Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.

 

Rendelés menete:

- A megvásárolni kívánt termékeket helyezze a kosárba

- A kosár felületen ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „kuka” ikonra kattintva törölheti az adott tételt. Mennyiség megadását követően kattintson a „frissítés” ikonra.

- Válasszon számlázási címet.

- Válasszon szállítási címet.

- Válassza ki a szállítási módot.

- Válasszon fizetési módot.

- Amennyiben van a rendeléssel kapcsolatban egyéb megjegyzése adja meg a rendelési üzenetet.

- Nyomja meg a „rendelés leadása” gombot

A megrendelt termék / házhoz szállítás díjának fizetésének módja:

- A megrendelés átvételére személyesen a telephelyen, futárszolgálattal (előre utalás, átutalás és utánvétel esetén is) van lehetőség vagy kérheti az üzemeltető általi kiszállítását.

- A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

- Futárszolgálattal történő szállítás esetén a számla és a garancia levelet a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

 

Szállítási költségek:

Bruttó 0 - 14.999 Ft-ig: Bruttó 1490 Ft

Bruttó 15.000 - 24.999 Ft-ig: Bruttó 990 Ft

Bruttó 25.000 Ft felett: Ingyenes

A házhozszállítás díjszabását a Szállítási Költségek menüpont is tartalmazza.

A feltüntetett szállítási költségek futárszolgálattal történő utánvételes szállítás esetén is érvényesek.

Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan:

- A csomagok tételes átvétele a fogyasztó/címzett felelőssége. Ebből eredendő további kártérítésre a fogyasztó nem jogosult.

- A fogyasztó hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben a fogyasztót terhelik.

 

Garancia:

- Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

- Hibás teljesítés esetén a fogyasztó kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban köteles tájékoztatni a Szolgáltatót. Hibás teljesítés esetén a Szolgáltató elsősorban vállalja a termék kicserélését, amennyiben a cserére nincs mód, úgy a fogyasztó választása szerint árengedményt biztosít, vagy a fogyasztó megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését.

- Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek (pl. kicserélés vagy elállás esetén a visszaküldés postaköltsége) a Szolgáltatót terhelik.

- A hibás termék kiszállításával felmerült szállítási költséget a Szolgáltatónak nem áll módjában visszafizetni.   - Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs.

 

Elállás joga:

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Jelen tájékoztató hiányában jogosult a fogyasztó három hónap elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog.

Ilyen esetek az alábbiak:

- Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiai mozgások, ingadozásoktól függ.

- Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra, gyorsan romló élelmiszerek esetén.

- Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását felbontotta.

A vállalkozó a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a termék vételárát a fogyasztó részére.

 

Kivonat a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvényből:

 

4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. (2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát

a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. §szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig, b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja.

 

(3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére - a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben – a termék kézhezvételének napjától, illetve - a (2) bekezdés b) pontja szerinti

esetben - a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb, mint nyolc munkanap van hátra.

(4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

(5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.

(6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

 

5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot: a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;

b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;

c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;

d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;

e) hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében;

f) szerencsejáték-szerződés esetében.

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900017.kor

 

Elállási jog gyakorlásának menete:

Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát.

A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségéve juttassa vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! Igény szerint cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási szándékáról, annak díját a csomag feladásakor a futárnak kell megfizetni. Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli!

A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt)

A termék visszaérkezését követő harminc napon belül a Fogyasztó által megadott bankszámla számra visszatéríti a termék vételárát. (egyeztetés alapján, postai úton történő visszajuttatás is lehetséges!)

 

Adatkezelés:

Az webáruház használata során a vevő az eladó részére rendelkezésére bocsátott személyes  adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az a teljesítéshez szükséges (alvállalkozója részére Pl: Futárszolgáltat, a megrendelés kézbesítéséhez). A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb).

Ezen adatokat az üzemeltető  kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges.  Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat az üzemeltető  megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat az üzemeltető bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén.

Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az email.gyulai.laszlo@gmail.com  e-mail címen.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja az Alföldi Vegyipari Vállalat Kft.általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

 

Hírlevél

Önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok, hogy adataimat (név, e-mail cím és telefonszám) közvetlen üzletszerzési célból az Alföldi Vegyipari Vállalat Kft. jelen nyilatkozat visszavonásáig kezelje és részemre közvetlen megkeresés módszerével, így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján, reklámot közöljön.

Eladó az érdeklődőknek promóciós e-maileket (Hírlevél) küld, melyben újdonságokról, akciókról, illetve más hasznos információkról értesíti vevőit. Eladó az egyedüli jogosult a Vevőre vonatkozó információknak a kezelésére. Kizárólag Eladónak áll jogában akciós anyagokat, reklámokat küldeni. Vevő adatai megadásával hozzájárul a tájékoztatás, reklámok, ajánlatok fogadásához. Vevő a hírlevél szolgáltatás tematikai tárgyát szabadon módosíthatja, vagy le is iratkozhat róla.

Akció!

TeljesIroda.hu
Szállítási feltételek

A megrendelt termékeket arra a címre szállítjuk, ahová Ön kéri, az egész ország területén. Ez lehet a magán lakása, a munkahelye, de akár Mol benzinkutakon, vagy Posta pontokon (Magyar Posta) is át tudja venni a csomagot.

A szállítás díja a rendelt termékek teljes összegétől függ:

0 - 15.000 Ft-ig a szállítás díja bruttó 1.490 Ft

 15.000 Ft - 25.000 Ft között a szállítás díja bruttó 1.000 Ft

 25.000 Ft felett a szállítás ingyenes!

 Mivel cégünk kecskeméti központú, ezért Kecskeméten és 30 km-es körzetében a kiszállítás ingyenes!